Rejestracja - Kliknij aby założyć konto

Start Filmy AudioBooki eBooki Rejestracja Logowanie Testy maturalne Moje Konto

Testy maturalne

Arkusze z egzaminów maturalnych - język polski
Rok Poziom Typ Odpowiedzi
2010 podstawowy - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2010 rozszerzony - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2009 podstawowy - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2009 rozszerzony - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2008 podstawowy - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2008 rozszerzony - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2007 podstawowy - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2007 rozszerzony - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2006 podstawowy - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2006 rozszerzony - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2005 podstawowy - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz
2005 rozszerzony - zobacz właściwa klucze odpowiedzi - zobacz

Tematy wypracowań

Tematy wypracowań na egzaminach maturalnych - język polski
Rok Poziom Temat Lektury do wypracowania
2010 podstawowy Temat I
Na podstawie podanych fragmentów komedii Moliera Świętoszek scharakteryzuj głównego bohatera oraz omów postawy Orgona, Kleanta i Elmiry wobec tytułowej postaci.
Molier "Świętoszek" Film
Molier "Świętoszek" AudioBook
2010 podstawowy Temat II
Na podstawie podanego fragmentu utworu Hanny Krall Zdążyć przed Panem Bogiem przedstaw przemyślenia Marka Edelmana o możliwościach godnego życia w czasach Zagłady i różnych poglądach na temat godnej śmierci.
Hanna Krall
"Zdąrzyć przed Panem Bogiem" Film
"Zdąrzyć przed Panem Bogiem" AudioBook
2009 podstawowy Temat I
Na podstawie fragmentu I tomu powieści Władysława S. Reymonta Chłopi scharakteryzuj Bylicę i jego relacje z córkami. Co mówi los Bylicy o losie starych ludzi w społeczności lipieckiej?
Władysław Reymont "Chłopi" Film
2009 podstawowy Temat II
Na podstawie podanych fragmentów poematu Adama Mickiewicza Pan Tadeusz scharakteryzuj i porównaj postacie Zosi i Telimeny.
Adam Mickiewicz
"Pan Tadeusz" Film
2008 podstawowy Temat I
Analizując fragment Ody do młodości Adama Mickiewicza i wiersz Któż nam powróci Kazimierza Przerwy–Tetmajera, porównaj przedstawione w nich obrazy młodego pokolenia oraz stosunek młodych do pokolenia ojców. Wykorzystaj konteksty
2008 podstawowy Temat II
Sen jako sposób prezentowania postaci literackiej. Analizując i interpretując podany fragment Lalki Bolesława Prusa, wyjaśnij, co marzenie senne mówi o bohaterce powieści i jej stosunku do ważnych w jej życiu osób – ojca i Woku
Bolesław Prus "Lalka" film
2007 podstawowy Temat I
Jak symbolika ziarna z bajki opowiedzianej przez Żegotę objaśnia sens męczeństwa młodzieży polskiej? Analizując przytoczony fragment Dziadów Adama Mickiewicza, zwróć uwagę na sytuację studentów i ich postawy.
Adam Mickiewicz "Dziady" - Film
2007 podstawowy Temat II
Analizując fragmenty Przedwiośnia i Granicy, porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką i dzieckiem, wykorzystując także znajomość utworów.
"Przedwiośnie" film
"Granica" film
2006 podstawowy Temat I
Charakteryzując Makbeta na podstawie danych fragmentów dramatu Szekspira, określ, na czym polega tragizm postaci i porównaj go z tragizmem bohatera ze znanego Ci dramatu antycznego.
William Szekspir "Makbet" Film
2006 podstawowy Temat II
Kłótnia u Borynów. Zanalizuj podany fragment Chłopów Władysława Reymonta i scharakteryzuj występujące w nim postacie. Na podstawie fragmentu i I tomu powieści określ przyczyny kłótni i źródła dramatyczności sceny.
Władysław Reymont "Chłopi" Film
2005 podstawowy Temat I
Jaki obraz Polaków XVII wieku wyłanie się z potopu Henryka Sienkiewicza? Punktem wyjścia swoich rozważań uczyń wnioski z analizy danych fragmentów powieści. Zwróć uwagę na ich znaczenie dla całości utworu.
Henryk Sienkiewicz "Potop" film
2005 podstawowy Temat II
Analizując wypowiedzi bohaterów romentycznych porównaj postawę Kordiana i Męża. W interpretacyjnych wnioskach wykorzystaj wiedzę o utworach, z których pochodzą fragmenty.
Juliusz Słowacki "Kordian" Film
Zygmunt Krasiński
"Nie-Boska komedia" Film